martes, 3 de octubre de 2017

Trumps sciencefictiondiplomati mot Kuba aviserar nytt kallt krig

USA-presidenten har en politisk målsättning med att kasta ut 16 kubanska diplomater; att återgå till den gamla Monroedoktrinens epok med knölpåkspolitik och nya aggressioner mot sin omvärld.

Trumps sciencefictiondiplomati mot Kuba aviserar nytt kallt krig

Av Dick Emanuelsson, Resumen Latinoamericano

TEGUCIGALPA / 2017-10-03 / USA gav i dag order till 16 kubanska diplomater att lämna USA inom sju dagar. Tidigare har två kubaner utvisats trots att varken myndigheterna i USA eller Kuba kunnat finna ett svar eller ursprung på varför ett antal tjänstemän på USA:s ambassad i Havanna ska har utsatts för ohörbara ”akustiska attacker”. Det hela är ett sciencefictionscenario, menade Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez när han kommenterade dagens beslut av State Departement.

Kubanska läkare, poliser eller myndigheter har inte fått möjlighet att undersöka eller tala med de påstått drabbade USA-diplomaterna. De har ej heller fått tillgång till att undersöka deras privatbostäder där de påstås har blivit utsatta för ” akustiska attacker”.

Man ska naturligtvis inte underskatta ett lands teknologiska kapacitet, även om det är fattigt. Men att Kuba skulle förfoga över en teknologi som är okänd till och med för världens mest avancerade stat inom denna sektor är tvivelaktigt.

”Nordkorea eller Iran”?

Och det vet alla. Därför poppar det nu upp alla slags märkliga konspirationsteorier om vad det kan vara som kan ”ligga bakom”. Den gamla kolonialmakten Spaniens massmedia känner ett moderligt ansvar att komma med svar och dessutom ett dräpande sådant.

El Pais menar till och med på fullt allvar att Nordkorea kan ligga bakom: “En tredje rival till USA, det talas om (Sic!) Ryssland, Iran eller Nordkorea kan ha utfört attacken, kanske med hjälp av besvärliga kubanska agenter”.

El Pais som i svenska medier helt orättvist ansetts som ett föregångsexempel för seriös journalistik kan inte ens randa ihop en trovärdig historia och det blir en pinsam läsning, menar den baskiske journalisten Jose Manzaneda i en artikel som bokstavligen klär av spanska medier i frågan om ”ljudtortyren” på USA-ambassaden i Havanna.

Kubansk terrorist som ”källa”

Men dessa spanska murvlar är i verkligen dåligt sällskap. Manzaneda tar exemplet med den gamla frankistiska dagstidningen ABC som har pratat med den kubanske terroristen Luis Zúñiga Rey. Denne tvivlar inte en sekund med att peka ut regeringen Raul Castro som direkt ansvarig för ”ljudtortyren”. Zúñiga påstår att han under tiden han avtjänade sitt straff i ett kubanskt fängelse utsattes ”långvarig auditiv tortyrer” via ”ultraljud med hög våglängd”. För att ge trovärdighet till sin berättelse noterade ABC att han för flera år sedan fördömde ´kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Kuba inför FN: s allmänna råd´, med ”säte i Genève”.

Det är sant att Zúñiga talade inför FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna i Genevé. Vad ABC inte uppgav var att året var 2004 och att Zúñiga talade som representant för USA-regeringen, några månader efter USA:s folkrättsvidriga invasion av Irak. ABC eller andra medier som har citerat denne person har heller sällan uppgivit att Zúñiga var CIA-agent på 1970-talet och en av de mest utmärkande terroristerna bland de högerextrema kubanska-amerikanska elementen i USA.

30 års fängelse för terroristattentat

Han greps 1974 när båten han färdades med anlade den kubanska kusten. Fartyget var fullastat med vapen och sprängämnen. Han dömdes till 30 års fängelse men frigavs efter 14 år. Tillbaka i USA organiserade han en paramilitär grupp. Denna finansierades av den Kuban-Amerikanska Stiftelsen (FNCA). På sin meritlista har den ett stort antal terroristattentat i Kuba, nio attentat mot Fidel Castro och bombattentat mot turistanläggningar på Kuba.

Manzaneda dräper Zúñigas uttalande om ”ljudtortyr” på den för två år sedan öppnade USA-ambassaden i Havanna med att ”Luis Zúñiga aldrig tidigare har anklagat (de kubanska myndigheterna) för att ha utsatts för ´ljudtortyr´.” Men efter drygt tio års frånvaro på den politiska scenen såg han nu sin chans.

CNN:s ”tredje aktör”

På presskonferensen i dag ställde CNN-Internationals reporter i Havanna frågan som El Pais hade gissningar om; den ”tredje aktören”.

– Kan det vara en tredje aktör inblandad? frågade CNN-reportern den kubanske utrikesministern Rodriguez.

– Det har aldrig funnits någon ”tredje aktör”, svarade Rodriguez kort.

– Jo, men de olika bomber som exploderat på turisthotell och andra platser, förklarade CNN-journalisten.

– De kom inte från ett ”tredje” land, de kom från USA, dräpte Rodriguez USA-journalisten och alla de rykten som medierna har startat i ”Ambassadtemat”.

Förevändning för nytt kallt krig?

De kubanska myndigheterna informerades den 17 februari i år om de påstådda medicinska besvären i form av nedsatt hörsel eller illamående. Kubanerna insåg den politiska dynamiten och vad en eventuell incident av denna dignitet kunde innebära i de nyetablerade diplomatiska förbindelserna. Dessa har varit avbrutna sedan 1960 och Kuba har varit utsatt för en mer än ett halvt sekel lång blockad. Att den nya regeringen i Vita Huset också är en relik från det kalla krigets dagar, men med en kärnvapenarsenal aldrig tidigare skådad nivå, gör att kubanerna har agerat med mycket stor fingertoppskänsla.

USA-diplomaterna, deras familjer och bostäder i Havanna gavs därför största prioritet och beskydd enligt Genevéöverenskommelsen. Nya kanaler mellan ambassaden och den kubanska statens speciella säkerhetsenhet för diplomatkåren öppnades. En speciell expertkommitté skapades som inledde en totalt integrerad analys av händelserna. I kommittén togs poliser, läkare och vetenskapsmän in som referenser.

USA-sidan kallsinnig för att utreda

Men USA-ambassaden och State Departement har inte varit lika beredvilliga till att samarbeta med den kubanska expertkommittén. Enligt den kubanske utrikesministern har USA-ambassaden bara en gång överlämnat uppgifter av intresse. President Raul Castro tog då kontakt med ambassadens Chargé-d’affaires och insisterade i vikten av att samarbeta för att gå till botten med fallet.

I brist på uppgifter från USA-ambassaden har de kubanska experterna rest till USA för att direkt på plats ta upp diskussionen med sin motpart för att få in mer uppgifter och skapa sig en bild av fallet. Men de uppgifter som USA-representanterna har överlämnat anser den kubanska expertkommittén inte ger en tillräcklig fullödig bild för att klarlägga temat.

Men kubanerna har gått in i väggen vad gäller samarbetet med USA, trots att det borde ligga i USA-myndigheternas intresse av att få veta vad som verkligen har hänt, eller inte hänt. För den kubanske utrikesministern sa på presskonferensen vad det kubanska UD har förfäktat tidigare, att frågan om påstått ”ljudtortyr” mot USA:s ambassadtjänstemän ”inte får politiseras”.

USA-kommitté till Kuba

För Kuba har inte fått tillgång till de medicinska utredningarna som utförts av USA-läkare av de 2-3 drabbade eller haft ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter med sina USA-kollegor. Detta är naturligtvis helt nödvändigt för att medicinskt kunna slå fast vad som har hänt.

”Bara efter upprepade påstötningar hos USA:s regering kunde representanter för specialistgrupper från USA resa till Havanna i juni, augusti och september i år där de sammanstrålade med sin kubanska motpart. De uttalade sin målsättning att samarbeta mer substantiellt i utredningen av de påstådda incidenterna”, sa Kubas UD i ett uttalande som utrikesministern läste upp i dag på presskonferensen.

Det var det första gemensamma utbytet på över 50 år och bägge sidor värderade högt de tre resorna som USA-kommittén gjorde till Kuba. Resultatet hittills av arbetet mellan de bägge kommittéerna ger inga som helst bevis eller grund för att peka ut Kuba som ansvarig för de påstådda skadorna eller ursprunget till dessa.

Språkröret USA:s UD Heather Nauert erkände i slutet av september att inte heller USA:s undersökningar av fallet inte gett något resultat.

– Verkligheten är den att vi inte vet vad eller vem det är som har orsakat detta. Det är därför som undersökningen fortlöper.

Medicinska experter är skeptiska

Hittills finns det ingen trovärdig förklaring av de olika symptomen som beskrivs, inklusive yrsel, migrän, hörselnedsättning, kognitiv försämring och till och med mild hjärnskada. Beskrivningen av fallen och deras effekter kommer helt och hållet från pressen, eftersom det inte finns någon officiell rapport, uppgav Rodriguez.

– Under min 40 år långa karriär har jag aldrig sett en hjärnskada som orsakats av buller, sa professor Antonio Paz Cordovez, chef på Kubas största sjukhus Hermanos Ameijeiras och ordförande för den kubanska Föreningen för Öron, Näs- och Halssjukdomar till den kubanska dagstidningen Granma den 27 september.

Han finner också det svårt att associera amnesi eller oförmåga att komma ihåg specifika ord med akustisk skada, vilket har rapporterats av vissa medier.

Och han får stöd av internationella experter.

– Hjärnskada och hjärnskakning är inte möjligt, säger Joseph Pompei, en tidigare forskare vid Massachusetts Institute of Technology och en psykoakustisk expert, till nyhetsbyrån AP. Någon kanske skulle ha stoppat huvudet i en swimmingpool full av kraftfulla ultraljudsgivare.

Få rön eller bevis

Konspirationsteorier har till och med hävdat möjligheten att ett okänt och ultramodernt vapen skulle ha använt infraljud eller ultraljud.

Några av de påstådda offren berättade för pressen att de inte hört något och andra sa att de känt ljud av insekter eller skrikande metall. Från en teknisk synpunkt kan det mänskliga örat höra frekvenser från 20 Hertz (HZ) till 20 KHz (20.000 Hz).

– Det finns inte mycket bevis för att frekvensområden av infraljud och ultraljud ha en inverkan på människors hälsa, menade en före detta forskare i audiologi hos USA:s flygvapen på den prestigefyllda webbplatsen The Verge, som publicerar nyheter om teknik, som Granma citerar.

Elisa Leyva Monteros, specialist på öron-, näs- och halssjukdomar och är audionom på sjukhuset Hermanos Ameijeiras, instämmer.

Hon påpekar att ultraljud, till exempel, har använts i årtionden i diagnos och övervakning av graviditeten utan att ha visat sig orsaka skadliga effekter på fostrets hörsel. Inte heller har det rapporterats om skador hos teknikerna som dagligen använder dessa utrustningar.

Leyva Monteros hävdar att hon aldrig har diagnostiserat personer som drabbats av infraröd eller ultraljud och anser att det är svårt att upptäcka någon på Kuba.

Men en stor del av de påstådda händelserna i Havanna, enligt USA-källor, sägs ha ägt rum i trånga utrymmen, ibland i ett enda rum och med laserprecision. Det ohörbara ”ljudet” skulle bara ha påverkat en viss person utan att skada övriga.

– Det är en okunnighet om vad det är och hur en ljudvåg expanderar, säger Daniel Stolik till Granma, professor på Havannas universitet och en av de kubanska fysiker som har studerat ljud.

Men Donald Trump har förmodligen inte lyssnat tidigare och än mindre i dag på sina experter, både medicinska som teknologiska för USA-presidenten har en politisk målsättning med att kasta ut 16 kubanska diplomater; att återgå till den gamla Monroedoktrinens epok med knölpåkspolitik och nya aggressioner mot sin omvärld.

Den 11 september 1980 mördades Felix Garcia Rodriguez. Han var den förste ackrediterade kubanske diplomaten i USA och hos FN. Förövare var kuban-amerikaner som alltid har beskyddats och backats upp av USA-regeringarna. Med Donald Trump förstärks denna internationellt brottsliga politik.


Mördade kubanska diplomater

Efter revolutionens seger 1 januari 1959 har terrorismen mot Kuba från USA-territorium pågått konstant. Mellan den 30 november 1961 till 3 januari 1963, alltså under 13 månader, utfördes inte mindre än 5780 terroristattentat mot Kuba med USA som Gudfader och ”Värd” för de exilkubanska terrorgrupperna.

Men också på USA-territorium genomfördes en statlig terrorism mot kubansk personal och intressen i USA.

Enligt självaste FBI genomförde den kontrarevolutionära terroristgruppen OMEGA 7 ett trettital attentat i New York, New Jersey och Florida mellan 1975-1983.

I New York mördades den kubanske diplomaten Felix Garcia Rodriguez den 11 september 1980. Garcia var den förste kubanske diplomaten som ackrediterades i FN.

Garcia hade deltagit i en högtid till minnet av den mördade chilenske presidenten Salvador Allende, ett möte arrangerat av exilchilenare i USA. Allende störtades i en USA-stödd militärkupp just detta datum 1973.

När Felix Garcia stannade sin bil framför ett stoppljus dök en hans mördare upp och sköt ihjäl den kubanske diplomaten med fyra skott.

Trumps nya knölpåkspolitik mot Latinamerika

Är det dessa politiska relikgrupper från maffians och den öppna USA-imperialismens epok, den epok som Obama lovade skulle upphöra när han träffade Latinamerika i ett kontinentalt toppmöte i Trinidad 2012 som nu ska bli Trumps nya Latinamerikapolitik?

En sak är dock klar; Kontinenten och Kuba är inte det samma som när USA led ett svidande politiskt och militärt nederlag i april 1961 då invasionen av Grisbukten genomfördes.

Läs mer:
”Ljudtortyr i Havanna och hyckleri på högsta nivå

sábado, 12 de agosto de 2017

”Ljudtortyr i Havanna” och hyckleri på högsta nivå

USA-ambassaden, (till höger) i Havanna som säger sig vara utsatt för en mystisk "akustisk tortyr" 53 år efter att Imperiet införde sin blockad mot Kuba och två år efter att de diplomatiska relationerna återupptagits. Vem har intresse av att utsätta dessa förbindelser för "störningar"?”Ljudtortyr i Havanna och hyckleri på högsta nivå

Av Dick Emanuelsson

TEGUCIGALPA / 2017-08-12 / När Honduras´ störtade president Manuel Zelaya på hemliga vägar från ett grannland i Centralamerika återvände till Honduras den 21 september 2009, tog han och ett 50-tal honduraner sig in på Brasiliens ambassad i Tegucigalpa, på inbjudan av ´Lula´ som då var president i Brasilien. Motivet var att på så sätt öka pressen mot kuppregimen som hade gripit makten i en militärkupp den 28 juni 2009.

Militären omringade ambassaden och klockan 04.00 den 22 september attackerade militären de cirka 5000 honduranerna som hade övernattat framför ambassaden. Hundratals misshandlades och slogs blodiga till marken. Wendy Avila, 22, en av demonstranterna avled av peppargasen som militären använde i attackerna.

Efter en vecka inledde den civila-militära diktaturen en bokstavlig akustisk tortyr via några slags radiosignaler som gjorde att få kunde sova under nätterna. Många drabbades av näsblod och permanent huvudvärk. De skarpa signalerna/pipen var hörbart för alla. Motivet var att trötta ut ”ockupanterna”.

Manuel Zelaya och ett 20-tal som var kvar på ambassaden lämnade denna den 27 januari då den nye presidenten Porfirio Lobo hade kommit överens med Dominikanska Republikens president Leonel Fernandez att ge Zelaya asyl i den karibiska ön.

Den honduranska militären och polisen rustades upp av USA med alla tänkbara vapen, fordon och sofistikerad teknologisk utrustning. Uribe i Colombia tog emot den honduranska kuppregimens utsända redan en vecka efter militärkuppen och uppgav i personliga samtal, som filtrerades av honduranerna till pressen, att han hyste ”beundran” för kuppregimen. Från Colombia skickades militära och polisiära rådgivare till Honduras för att ”fortbilda” sina honduranska kollegor.

Jag kan aldrig tänka mig att de kubanska myndigheterna skulle ägna sig åt något liknande, dessutom mycket mer sofistikerat än de militära gorillorna i Tegucigalpa. Det kan finnas flera hypoteser, men det blir ju bara spekulationer.

Och CIA:s tortyr i Guantanamo?

Men hyckleriet på högsta nivå är symptomatiskt för jänkarna. De har sedan 2001 och 2002 torterat politiska fångar på KUBANSKT territorium i Guantanamo. Den nuvarande administrationen i Vita Huset är inte främmande för att institutionalisera en än värre tortyr mot dessa människor som i flagrant brott mot den internationella rätten har arresterats, transporterats illegalt över jordklotet och befinner sig sedan 15 år utan rättslig prövning. . . i Kuba.

Pentagon har alla tekniska redskap för att gå till botten till varför de två ambassadstjänstemännen har fått nedsatt hörsel. Men det är förmodligen en skådeprocess och rökridå som CIA har lagt för att få förevändningar för att utmåla Kuba som ”ett hot mot USA på grund av sin närhet”.

Detta argument använde Trump mot Venezuela igår, fredag, och därför utesluter han inte en ”militär lösning” mot det sydamerikanska landet som anser sig ha rätt att självt bestämma om de vill förnya och modernisera sin författning utan att fråga Trump och Vita Huset om lov.

Finns det inga motiv för att attackera länder som Kuba eller Venezuela, skapar CIA med lätthet förevändningarna.

Är det inte det historien har lärt oss?


-----------------------------------------------------------------------------

Göteborgsposten, 10 augusti 2017:

Mystisk ljudattack mot diplomater på Kuba

 I maj utvisades två kubanska diplomater från Washington efter "händelser" i Havanna, uppger USA. Något ska ha hänt på ambassaden som lett till hörselproblem. Enligt CNN rör det sig om en attack, med någon form av ljud.

Händelserna har inte specificerats av amerikanska UD annat än att de orsakade fysiska symptom hos amerikaner som tjänstgjorde på USA:s ambassad. Det beskrivs som en "akustisk attack", men vad det innebär är oklart. Enligt en källa har attacken orsakat nedsatt hörsel hos flera personer, som under de senaste sex månaderna återvänt hem.

Ser allvarligt

Enligt UD har tjänstemännen återvänt till USA av medicinska skäl, men det ska inte röra sig om något livshotande.
Problemen på ambassaden upptäcktes först i slutet av 2016.
- Vi har inga definitiva svar på vad som varit källan eller orsaken till de här händelserna. Det har orsakat en rad fysiska symptom hos de här amerikanska medborgarna som jobbar för USA:s regering. Vi ser väldigt allvarligt på händelserna och en undersökning pågår, säger talespersonen Heather Nauert.
Enligt CNN utreder den federala polisen FBI ärendet, som en anonym tjänsteman beskriver det som "väldigt konstigt". Amerikanska utrikesdepartementet ska ha dryftat frågan med den kubanska regeringen under flera månaders tid.
- Det kan vara ganska allvarligt. Vi har arbetat med kubanerna för att försöka att se vad som händer. De påstår att de inte vet, men det har varit väldigt oroande och problematiskt, säger en annan källa till CNN.

Öppnades 2015

Den kubanska regeringen svarar att den aldrig skulle tillåta åtgärder mot diplomater och deras familjer på ön, och att saken nu skyndsamt utreds.
"Kuba har aldrig, och kommer aldrig, tillåta att kubanskt territorium används för några former av åtgärder mot ackrediterade diplomater eller deras familjer", heter det i ett uttalande från utrikesdepartementet.
Kuba vill samarbeta med USA för att utreda vad som har hänt. Landet fick först information om det hela i februari, enligt uttalandet.
USA:s ambassad i Havanna öppnades 2015, efter töväder mellan länderna under USA:s förre president Barack Obama. Kubas president Raúl Castro har sagt att Donald Trumps Kubapolitik är ett steg tillbaka i relationen mellan länderna.